Biele umývateľné interiérové farby

Image
Primalex Fortec - Umývateľná farba pre zaťažované povrchy biela 4 kg
31,09 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Biela umývateľná farba pre vysoko zaťažované miesta a náročné povrchy, ktoré sú príležitostne vystavené vlhkosti. Má výbornú umývateľnosť, dokonalú kryciu schopnosť a vysokú paropriepustnosť. Vhodná je najmä do kuchýň, detských izieb a kúpeľní, kde je predpoklad vyššieho zaťažovania, či príležitostného kontaktu s vodou a parou. Preto je úplne bezpečné použiť navlhčenú špongiu na odstránenie nečistoty, vosku, mastnoty a iných nečistôt. Spotreba: - cca 7-9 m2/kg v jednej vrstveRiedenie: - vodouPríprava podkladu Všetky povrchy a zariadenia, ktoré môžu byť počas maľovania zašpinené je potrebné dôkladne zakryť. Povrchy, ktoré budú natierané musia byť čisté, suché, bez nečistôt, vosku a mastnoty. Nové vápenno-cementové a cementové omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na takto vyzretý podklad je potrebné aplikovať univerzálnu poprípade hĺbkovú penetráciu Primalex. Prípadné opravy podkladu musia byť dôkladne vytvrdnuté a suché. Takto ošetrené podklady je vhodné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex.Sadrové omietky: Omietky jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite penetračným náterom - univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex. Sadrokartónové dosky: Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy. Následne podklad penetrujte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex.Betón, pórobetón: Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení nechajte plochy dôkladne vyschnúť. Pred náterom podklad penetrujte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex. Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom: Ak povrch spĺňa všeobecné podmienky je možné farbu nanášať bez predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie. Staršie súdržné nátery: Pôvodné nátery alebo nesúdržné časti očistite, zbavte prachu a nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte mydlovým roztokom. Drobné poškodenia opravte vhodným tmelom alebo stierkou.Väčšie trhliny je potrebné opraviť akrylátovým tmelom. Opravované povrchy, či povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex. Staršie nesúdržné nátery:Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte brúsením, obrúsením, umytím, oškrabaním alebo použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy vyschnúť do sucha. Pred náterom farbou povrch penetrujte hĺbkovou penetráciou Primalex. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop čistič a nechajte pôsobiť ako je uvedené v návode. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte následne dostatočne vyschnúť. V tomto prípade ako penetráciu použite fungicídnu penetráciu Primalex. Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiace prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou do sucha. Následne použite univerzálnu penetráciu v kombinácií s Primalex Izoprim. Lokálne miesta pre opravu: Drobné poškodenia opravte vhodným tmelom alebo omietkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné penetrovať hĺbkovou impregnáciou Primalex. Príprava farby Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Prvá vrstva farby sa riedi maximálne do 10% vodou tj. 0,1L vody na 1kg farby. Po dostatočnom uschnutí sa aplikuje neriedená druhá vrstva farby. Aplikácia Náter je možné po nariedení ihneď aplikovať plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Znečistené pomôcky ihneď po použití umyť vodou. Schnutie Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 6-12 hodinách pre výsledný kvalitný náter. Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za normálnych podmienok dosiahnutá najneskôr za 24 hodín. Deklarovaná odolnosť proti oteru za mokra je dosiahnutá po 3-4 týždňoch od realizácie náteru. 
JUPOL GOLD - Umývateľná interiérová farba na steny biela 15 L
57,60 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Gold je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Vnútorná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou , šetrná k životnému prostrediu. Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a pod. Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety zo sklených vlákien ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Možné je aj nanášanie na dobre prídržné staré disperzné nátery a dobre prídržné dekoračné omietky všetkých druhov. Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy. Jednoducho sa nanáša, je dobre paropriepustná a odolná voči mokrému oteru. Výdatnosť: - 125 ml/m2 pre dvojnásobný náter (intenzívne odtiene)- 190 ml/m2 pre dvojnásobný náter (svetlé odtiene a biela)Riedenie:- vodou(pre penetračný náter riedenie v pomere 1:1)(pre vrchný náter riedenie vodou maximálne do 5%)Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac. Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu alebo zriedenú farbu (Jupol Gold : voda = 1:1). Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je to potrebné zrieďte ju vodou do 5% na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania. Riedením krycia schopnosť farby klesá. Farbu nanášajte v 2 vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín. Nedostupné plochy vždy upravujte najskôr a následne maľujte celú požadovanú plochu. Čistenie náradia Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL BRILLIANT - Vysoko kvalitná umývateľná farba biela 2 L
25,92 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Umývateľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov v náročnejších podmienkach a to hlavne vďaka tvorbe filmu, ktorý je odolný voči mokrému oteru.Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou a vysokou paropriepustnosťou vodnej pary.Vhodnými podkladmi sú povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Farbu je možné nanášať aj na staré, prídržné nátery odolné voči mokrému oteru.Výdatnosť:- 0,11 L/m2 (pre jednonásobný náter)- 0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)Riedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, tvrdý, čistý - bez prachu, špiny, mastnoty alebo iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.Pred prvým maľovaním je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu alebo farbu Jupol Brilliant zriedenú s vodou v pomere 1?1.Pre menej kvalitné a náročnejšie podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.Do farby je možné pridať 5 až 7,5% prípravku Jubocid, v prípade ak je farba použitá pre maľovanie stien a stropov v miestnostiach kde je vyššia pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja plesní (napr. komory, sanitárne priestory, práčovne a pod.).AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.V prípade potreby je možné riedenie farby najviac do 5%.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.Pri nie veľmi nasiakavých podkladoch alebo podkladoch, ktoré nemajú veľmi kontrastné farby zvyčajne postačuje už náter v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou špachtle od zvyšku farieb a následne náradie dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL BRILLIANT - Vysoko kvalitná umývateľná farba biela 5 L
59,04 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Umývateľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov v náročnejších podmienkach a to hlavne vďaka tvorbe filmu, ktorý je odolný voči mokrému oteru.Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou a vysokou paropriepustnosťou vodnej pary.Vhodnými podkladmi sú povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Farbu je možné nanášať aj na staré, prídržné nátery odolné voči mokrému oteru.Výdatnosť:- 0,11 L/m2 (pre jednonásobný náter)- 0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)Riedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, tvrdý, čistý - bez prachu, špiny, mastnoty alebo iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.Pred prvým maľovaním je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu alebo farbu Jupol Brilliant zriedenú s vodou v pomere 1?1.Pre menej kvalitné a náročnejšie podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.Do farby je možné pridať 5 až 7,5% prípravku Jubocid, v prípade ak je farba použitá pre maľovanie stien a stropov v miestnostiach kde je vyššia pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja plesní (napr. komory, sanitárne priestory, práčovne a pod.).AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.V prípade potreby je možné riedenie farby najviac do 5%.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.Pri nie veľmi nasiakavých podkladoch alebo podkladoch, ktoré nemajú veľmi kontrastné farby zvyčajne postačuje už náter v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou špachtle od zvyšku farieb a následne náradie dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL BRILLIANT - Vysoko kvalitná umývateľná farba biela 15 L
155,52 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Umývateľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov v náročnejších podmienkach a to hlavne vďaka tvorbe filmu, ktorý je odolný voči mokrému oteru.Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou a vysokou paropriepustnosťou vodnej pary.Vhodnými podkladmi sú povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Farbu je možné nanášať aj na staré, prídržné nátery odolné voči mokrému oteru.Výdatnosť:- 0,11 L/m2 (pre jednonásobný náter)- 0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)Riedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, tvrdý, čistý - bez prachu, špiny, mastnoty alebo iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.Pred prvým maľovaním je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu alebo farbu Jupol Brilliant zriedenú s vodou v pomere 1?1.Pre menej kvalitné a náročnejšie podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.Do farby je možné pridať 5 až 7,5% prípravku Jubocid, v prípade ak je farba použitá pre maľovanie stien a stropov v miestnostiach kde je vyššia pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja plesní (napr. komory, sanitárne priestory, práčovne a pod.).AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.V prípade potreby je možné riedenie farby najviac do 5%.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.Pri nie veľmi nasiakavých podkladoch alebo podkladoch, ktoré nemajú veľmi kontrastné farby zvyčajne postačuje už náter v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou špachtle od zvyšku farieb a následne náradie dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - matná 2 l = 3,26 kg
25,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - matná 15 l = 24,45 kg
155,52 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - polomat 2 l = 2,86 kg
28,80 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - polomat 15 l = 21,45 kg
172,80 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
REMAL VINYL BIELY MAT - Biely prémiový maliarsky náter biela 7,5 kg
46,59 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Charakteristika a použitie výrobkuREMAL VINYL BIELY MAT je prémiový biely disperzný maliarsky náter so zamatovým matným vzhľadom, výborným krytím a oteruvzdornosťou. Povrch je šetrne umývateľný. Náter je odporúčaný pre designové interiéry – reprezentatívne obytné a komerčné priestory. Je určený do interiéru na maľovanie stien a stropov, na štukové, sadrokartónové a iné podklady. Výrobok je jednoducho spracovateľný, zdravotne nezávadný a ekologicky priaznivý. Odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 2 (klasifikácia podľa EN 13300). Príprava podkladu: Nesúdržné, hrubé vrstvy starých náterov je potrebné oškrabať. Pred maľovaním povrch ošetrite penetráciou REMAL HLBKOVÁ PENETRÁCIA. Tým ho zbavíte prachu, spevníte ho, zjednotíte nasiakavosť a zabezpečíte priľnavosť. Doba schnutia je 4 hod. Nerovnosti steny vyrovnajte stierkou REMAL STIERKA. Na pretretie fľakov, napr. po zamoknutí je vhodné použiť izolačný náter REMAL FLEK-STOP. Odporúčaný náterový postup: Pred použitím náter dôkladne premiešajte, je nariedený priamo na maľovanie. V prípade nutnosti rieďte max. 5% čistej vody. Nanášajte valčekom REMAL VINYL s krátkym vlasom. Náter kryje v jednej vrstve. Pretierajte min. po 4 hod. Optimálna teplota pre natieranie je 15 °C až 25 °C. Znečistené miesta a pracovné náradie ihneď po maľovaní umyte vodou, zaschnutý náter sa ťažko odstraňuje. Vydatnost: 12 m2/1 kg na jeden náter
KEMOPOL PREMIUM - Umývateľná farba na interiérové steny biela 5 l
33,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vnútorná maliarska farba s vysokou kryciu schopnosťou, ktorá vytvára pružný a mimoriadne odolný umývateľný film. Je vhodná pre náter stien v zaťažených priestoroch. Pre tónovanie je možné použiť tónovacie farby Kemoton a výsledný efekt farby je hladký matný. Výdatnosť: - cca 4-5 m2/L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu Riedenie: - vodou do 10%Aplikácia Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, pevný a rovný. Pred aplikáciou farby odporúčame podklad naimpregnovať pomocou Simpra penetrácie zriedenej s vodou v pomere 1:1. Farbu následne nanášajte štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej vrstve. Čistenie náradia Náradie očistite pomocou čistej vody. 
LATEX STRONG SATIN - Pololesklá interiérová umývateľná farba biela 2 l
26,96 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vinyl Strong je vysokokvalitná farbaurčená pre dekoráciu a ochranu silno zaťažených povrchov. Ošetrené plochy súumývateľné a možno ich čistiť univerzálnymi čistidlamia dezinfekčnými prostriedkami.PoužitiePodklad musí byť suchý, čistý a pevný. Náter sa nanáša valčekom alebo štetcomv dvoch vrstvách v intervale 4 – 6 hodín. Pred aplikácioufarby odporúčame aplikáciu základného náteru. Neodporúčame aplikáciu priteplotách pod 5°C. Pre tónovanie je možné použiť tónovacie farby. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradieumyť vodou.Výdatnosť6 – 8 m2 / 1 l v dvoch vrstvách.
HELIOS SPEKTRA Premium - Vysoko kvalitná interiérová farba biela 2 l
19,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vysoko kvalitná farba určená na náter a ochranu namáhaných vnútorných stien a stropov v hoteloch, škôlkach, školách, bytových a kancelárskych budovách a iných stavbách. Je vhodná pre náter betónu, sadrokartónových dosiek, minerálnych omietok, papierových tapiet, či starých náterov.Má vynikajúce krytie, je paropriepustná, odolná voči čisteniu a obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických látok. Spotreba: - cca 5-7 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou 5-10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý. Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Ak sa pri čistení drsnými predmetmi na povrchu matných náterov vyskytnú biele strie odporúčame použiť ochranu náteru Spektra Domflok lak. Aplikácia Náter je možné aplikovťa štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný jemný tmel + 2x Spektra Premium Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Premium 
HELIOS SPEKTRA Premium - Vysoko kvalitná interiérová farba biela 10 l
83,83 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vysoko kvalitná farba určená na náter a ochranu namáhaných vnútorných stien a stropov v hoteloch, škôlkach, školách, bytových a kancelárskych budovách a iných stavbách. Je vhodná pre náter betónu, sadrokartónových dosiek, minerálnych omietok, papierových tapiet, či starých náterov.Má vynikajúce krytie, je paropriepustná, odolná voči čisteniu a obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických látok. Spotreba: - cca 5-7 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou 5-10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý. Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Ak sa pri čistení drsnými predmetmi na povrchu matných náterov vyskytnú biele strie odporúčame použiť ochranu náteru Spektra Domflok lak. Aplikácia Náter je možné aplikovťa štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný jemný tmel + 2x Spektra Premium Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Premium 
HELIOS SPEKTRA Latex MAT - Matná latexová farba 1 l biela
19,76 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová matná farba pre dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - materské školy, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá a je odolná voči chemikáliám. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia.Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex Mat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex MatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
HELIOS SPEKTRA Latex MAT - Matná latexová farba biela 5 l
76,72 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová matná farba pre dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - materské školy, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá a je odolná voči chemikáliám. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia.Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex Mat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex MatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
HELIOS SPEKTRA Latex - polomatná latexová farba 10 l báza - biela
186,87 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová polomatná farba pre náter vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - nemocnice, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá, je odolná voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý. Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel jemný + 2-3x Spektra Latex Polomat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + 2-3x Spektra Latex PolomatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru.Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
HELIOS SPEKTRA Active Air - kvalitná interiérová farba biela 2 l
40,08 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vysoko kvalitná, inovatívna interiérová farba na steny, ktorá rozkladá formaldehyd vo vzduchu. Je vhodná pre všetky vnútorné povrchy stien v súkromných či komerčných budovách, škôlky, školy, zdravotnícke zariadenia, domy dôchodcov a pod. Náter sa ľahko čistí, neobsahuje rozpúšťadlá, je odolný voči chemikáliám a má vysokú kryciu schopnosť. Spotreba: - cca 14-18 m2/L pri jednom nátereRiedenie: - vodou 5-10%Príprava povrchu Z povrchu odstráňte prach, nečistoty a starý nesúdržný náter. Väčšie praskliny či poškodenia je potrebné opraviť vhodným tmelom. Pred náterom farbou odporúčame podklad impregnovať - Spektra akrylovou imrpegnáciou. Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý a pevný. Plesňou a hubami znečistené povrchy stien je potrebné ošetriť - Spektra Sanitol. Po vyschnutí poškodené miesta mechanicky očistiť. Do náteru Spektra Ochrana pred plesňou pridajte Spketra Actie Air. Tento proces zabráni rastu mikroorganizmov na dlhú dobu. Škvrny od nikotínu, dechtu, vyliatej vody a pod. je dobré natrieť Spektra Antinikotínovou farbou, ktorá je už finálnym náterom. Vyčistené povrchy bez trhlín, ktoré sú natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailovými alebo disperznými farbami je potrebné očistiť a prebrúsiť brúsnym, papierom č. 150. Aplikácia náteru - nové, nezafarbené podklady - 1x Spektra akrylátová impregnácia + 2x Spektra vnútorný tmel/ podľa potreby + 2x Spektra Active Air- podklad nafarbený disperznými farbami - 1x Spektra akrylátová impregnácia + 2x Spektra vnútorný tmel + 2x spektra Active Air Náter je suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4-6 hodinách.
HET Latex univerzálny 0,5 kg biela matná
3,04 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 
HET Latex univerzálny 6 kg biela matná
21,91 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 
HET Latex univerzálny biela matná 13 kg
43,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 
KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKÁT - Umývateľná silikátová interiérová farba biela 15 l
92,41 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Silikátový veľmi dobre kryjúci náter na vnútorné steny.Vytvára pevný, elastický a umývateľný film, ktorý je možné otrieť mokrou handričkou aj pri nadmernom znečistení. Je vhodná aj pre ľudí náchylných na alergie a je odolnejšia proti vývoju plesní a baktérií. Je určená na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien súkromných a verejných budov ako sú školy, nemocnice, domovy pre seniorov a pacientov. vhodnými podkladmi pre náter sú minerálne podklady, betón, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky, nové disperzné a silikátové nátery.Výdatnosť: - 2,5-3 m2/LRiedenie: - vodou (max. do 10%)Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez špiny, prachu a iných nečistôt ako napr. mastnota, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť farby. V prípade trhlín alebo prasklín odporúčame použiť vhodný tmel na steny pre vyrovnanie podkladu. Nové omietky odporúčame sušiť 30 dní poprípade až 60 dní pred náterom farbou. Aplikácia Farbu pred náterom dôkladne premiešajte. Aplikujte základný náter Simpra Haftgrund v jednej vrstve. Po uschnutí základného náteru aplikujte dve vrstvy farby pomocou valčeka, štetca alebo striekaním. Ďalšiu vrstvu nanášajte až keď je predchádzajúca suchá - interval medzi nátermi je cca 4-6 hodín. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte vodou ešte pred zaschnutím farby.2.1. Klasifikácia zmesi:Zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel nariadenia(ES) č. 1272/2008 (CLP).Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):- -2.2. Prvky označovania: -Výstražné piktogramy: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu detí.Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnýmipredpismi.Ďalšie prvky označovania: -2.3 Iná nebezpečnosť: Informácie nie sú k dispozícii.
PRIMALEX UV LATEX - Matná umývateľná farba s vysokou belosťou biela 6 kg
24,60 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Matná, žiarivo biela umývateľná farba s vynikajúcou paropriepustnosťou a krycou schopnosťou. Náter nežltne, ľahko sa aplikuje a je šetrný k životnému prostrediu. Je možné ho použiť v interiéri i exteriéri a dokonca aj pre značenie plôch športovísk a ihrísk. Zároveň je určený pre dekoračné nátery omietok, betónu, odľahčených stavebných hmôt, muriva, cementovláknitých, drevotrieskových a sadrokartónových dosiek, dreva, papiera a podobných materiálov. V exteriéri je vhodný na miesta, ktoré nie sú priamo vystavené poveternostným vplyvom.Výdatnosť: - cca 9-11 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladu Nové omietky vápenno-cementové a cementové: Musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter - Primalex univerzálna penetrácia.Sadrové omietky: S vyhladenou vrstvou jemne obrúste, očistite od prachu a ošetrite základným náterom - Primalex univerzálna penetrácia. Sadrokartónové dosky: Správne pripravené a v spojoch prebrúsené sadrokartónové povrchy penetrujte 2x pre zjednotenie nasiakavosti podkladov výrobkom Primalex univerzálna penetrácia poprípade Primalex Primer. Betón a pórobetón:Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte prípravkom Primalex Primer. Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom: Ak povrch spĺňa podmienky pre náter, tak farbu je možné nanášať bez predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie. Staršie súdržné nátery:Pôvodné alebo skriedovatené nátery očistite od prachu a nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte s výrobkom Primalex hĺbková penetrácia. Staršie nesúdržné nátery: Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte brúsením, oškrabaním, umytím, či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. V extrémnych prípadoch penetrujte nerovnomerne nasiakavé povrchy prípravkom Primalex hĺbková penetrácia. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Mykostop čistič a nechajte pôsobiť ako je stanovené v návode. Zvyšky plesní odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte vyschnúť a následne aplikujte Primalex protiplesňovú penetráciu. Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody a sadzí: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou za sucha. V tomto prípade použite Primalex Izoprim. Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. 1. vrstvu rieďte vodou maximálne do 5%. 2. vrstvu aplikujte neriedenú. Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Na dosiahnutie dokonalej kvality natieraného povrchu aplikujte ďalšiu vrstvu po 2 hodinách.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou. 
AUSTIS ETERNAL IN SILVER - Antibakteriálna interiérová farba biela 1 kg
10,87 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Špeciálna antibakteriálna farba, ktorá obsahuje koloidné striebro a vytvára hygienický náter dlhodobo odolný voči napadnutiu baktériami. Je umývateľná, bez zápachu a neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Je určená pre nátery stien a stropov v interiéri v ktorom sú vysoké požiadavky na hygienu a odolnosť náteru - detské izby, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, potravinárske prevádzky a pod. Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové a sadrové omietky, akrylátové omietky, betón, disperzné a silikátové nátery, sadrokartónové, vláknocementové a cementrotrieskové dosky a iné savé podklady. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladu Podklad musí byť vyzretý, súdržný, dokonale očistený, suchý a odmastený. Podklady napadnuté plesňami je nutné zbaviť plesne za mokra a ošetriť pomocou Eternal odstraňovač plesne. Silno savé podklady penetrujte pomocou Eternal univerzálnej penetrácie alebo Eternal IN silver nariedeným vodou v pomere 3:1. Prípadné škvrny podkladu je vhodné natrieť farbou Eternal IN stop. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Pre aplikáciu je možné farbu riediť vodou maximálne do 5%. Nanášajte na pripravený podklad v dvoch vrstvách pomocou štetca, maliarskej štetky, valčekom alebo striekaním. farbu aplikujte najskôr 4 hodiny po penetračnej vrstve. Časový odstup medzi jednotlivými nátermi farbou je aspoň 2 hodiny. Pri obnovovacom nátere už na existujúci náter Eternal IN silver stačí vykonať v 1 vrstve. 
AUSTIS ETERNAL IN PLUS - Prémiová interiérová farba biela 5 kg
18,29 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vodouriediteľná farba do interiéru na steny a stropy. Má vysokú kryciu schopnosť, paropriepustnosť, odolnosť na mokrý oter a je bez zápachu.Je vhodná na sadrokartón, betónové, vláknocementové, drevotrieskové povrchy a iné savé podklady v školách, nemocniciach, domácnosti a pod. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, dokonale očistený a odmastený. Podklady napadnuté plesňami je potrebné ošetriť pomocou Eternal odstraňovača plesne. V prípade ak je vznik plesní spôsobený kondenzáciou odporúčame použiť Eternal IN Thermo.Veľmi savé podklady penetrujte penetračným prípravkom Forte Penetral alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 3:1. AplikáciaFarbu aplikujte najskôr 4 hodiny po penetračnom nátere. Nanášajte štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom.Prvý náter rieďte vodou od 15% do 20% vodou. Druhý náter rieďte vodou od 0% do 10% vodou. Je potrebné, aby prvý náter dostatočne uschol tj. aspoň 6 hodín pre aplikáciu druhého náteru. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 
AUSTIS ETERNAL IN PLUS - Prémiová interiérová farba biela 10 kg
35,35 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vodouriediteľná farba do interiéru na steny a stropy. Má vysokú kryciu schopnosť, paropriepustnosť, odolnosť na mokrý oter a je bez zápachu.Je vhodná na sadrokartón, betónové, vláknocementové, drevotrieskové povrchy a iné savé podklady v školách, nemocniciach, domácnosti a pod. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, dokonale očistený a odmastený. Podklady napadnuté plesňami je potrebné ošetriť pomocou Eternal odstraňovača plesne. V prípade ak je vznik plesní spôsobený kondenzáciou odporúčame použiť Eternal IN Thermo.Veľmi savé podklady penetrujte penetračným prípravkom Forte Penetral alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 3:1. AplikáciaFarbu aplikujte najskôr 4 hodiny po penetračnom nátere. Nanášajte štetcom, maliarskou štetkou alebo valčekom.Prvý náter rieďte vodou od 15% do 20% vodou. Druhý náter rieďte vodou od 0% do 10% vodou. Je potrebné, aby prvý náter dostatočne uschol tj. aspoň 6 hodín pre aplikáciu druhého náteru. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 
LATEX STRONG BIOSILIKÁT - Umývateľná interiérová farba biela 15 l
165,85 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Matná interiérová farba určená na ochranu silne zaťažovaných vnútorných stien. Má vysoké krytie, neutrálnu vôňu, vytvára elastický film a je umývateľná. Je určená do súkromných i verejných budov - domovy pre seniorov, nemocnice, školy, kuchyňa, predsieň, obývačka a pod. Vhodnými podkladmi pre náter sú minerálne podklady, betón, sadrokartón, vláknocementové dosky a pod. Výdatnosť: - 5-7 m2/L pri dvoch náterochRiedenie: - vodou (do 10%)Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, bez nečistôt, prachu a súdržný. V prípade prasklín alebo puklín odporúčame tieto miesta opraviť vhodným tmelom. Ak sa na stene vyskytujú plesne je potrebné ich ošetriť vhodným prípravkom proti plesni. Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní.V prípade ak je podklad nový odporúčame použiť najskôr penetračný prípravok Simpra alebo Simpra Haftgrund. Aplikácia Farbu je možné pred aplikáciou riediť - maximálne do 10% vodou. Na pripravený podklad naneste dve vrstvy farby pomocou štetca, valčeka alebo striekaním. Druhú vrstvu nanášajte až po dôkladnom zaschnutí prvej vrstvy, aby nedošlo k poškodeniu náteru. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 
ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba biela 3 kg
16,78 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta - kúpeľne, kuchyne.Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosť.Farba je paropriepustná a tak umožňuje dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti stien.Je jemne parfumovaná, ľahko sa aplikuje a vytvára hladký, zamatovo matný povrch.Je možné ju aplikovať na rôzne podklady - sadrokartón, murivo, omietky, stierky, vyzreté muriva, sadrové omietky a pod.Náter sa vyznačuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je umývateľná.Výdatnosť: - 7-10 m2/kgRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody- aplikácia VT striekaním: 0-5% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyPríprava podkladuNatieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý.Pred natieraním starších stien odstráňte z povrchu prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom.Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškrabte.V prípade stien napadnutým plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia a potom ošetrite vhodným protiplesňovým prostriedkom.Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom. Na nové alebo veľmi savé steny odporúčame ako prvé aplikovať penetračný náter Decorhit P alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaPrd použitím farbu dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Preschnutý náter je možné pretierať najskôr po troch hodinách ďalšou vrstvou.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.
ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba biela 15 kg
70,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta - kúpeľne, kuchyne.Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosť.Farba je paropriepustná a tak umožňuje dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti stien.Je jemne parfumovaná, ľahko sa aplikuje a vytvára hladký, zamatovo matný povrch.Je možné ju aplikovať na rôzne podklady - sadrokartón, murivo, omietky, stierky, vyzreté muriva, sadrové omietky a pod.Náter sa vyznačuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je umývateľná.Výdatnosť: - 7-10 m2/kgRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody- aplikácia VT striekaním: 0-5% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyPríprava podkladuNatieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý.Pred natieraním starších stien odstráňte z povrchu prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom.Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškrabte.V prípade stien napadnutým plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia a potom ošetrite vhodným protiplesňovým prostriedkom.Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom. Na nové alebo veľmi savé steny odporúčame ako prvé aplikovať penetračný náter Decorhit P alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaPrd použitím farbu dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Preschnutý náter je možné pretierať najskôr po troch hodinách ďalšou vrstvou.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.
FLÜGGER FLUTEX PRO 5 - Interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou biela 2,8 L
34,71 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Flutex PRO 5 je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Matná akrylátová farba na steny a stropy, ktorá v sebe spája vysokú kryciu schopnosť pre jednotný povrch s vysokou efektivitou práce.Vhodná je pre miestnosti s bežnými funkčnými požiadavkami vystavené nečistotám a opotrebovaniu.Vhodná je pre použitie na steny a stropy z omietky, betónu, sadrokartónových dosiek, tehál a iných minerálnych podkladov (obývačka, chodba, kancelária, kuchyňa, poliklinika, kancelárske priestory a pod.).Výdatnosť:- 8 m2/LRiedenie:- vodou (v prípade potreby)Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný, vyzretý a vhodný na povrchovú úpravu.Nečistoty, špinu alebo mastnotu odstráňte pomocou čističa Fluren 37.Tvrdé, hladké povrchy prebrúste do matu poprípade použite základný náter Fix Primer.Trhliny a iné nerovnosti vyrovnajte vhodným tmelom na steny.Nasiakavé a porézne podklady napenetrujte Special Grundom v 1-2 vrstvách.AplikáciaFarbu aplikujte na pripravený podklad štetcom, valčekom alebo striekaním.Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku odporúčame aplikovať 2 vrchné nátery.Nový náter aplikujte po dôkladnom a dostatočnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné-Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.
PREMIO EXPERT - Umávateľná interiérová farba biela 7,5 kg
25,80 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Interiérová maliarska farba, ktorá je špecifická vyšším stupňom oteruvzdornosti a vyššou belosťou.Spĺňa požiadavky pre nátery obytných, obchodných a verejných priestorov, kde sa požaduje vyššia odolnosť náteru.Zároveň spĺňa požiadavky pre nátery, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami.Vhodná je pre použitie na náter vnútorných omietok, sadrokartónu, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Belosť náteru je minimálne 90% BaSO4.Výdatnosť:- 7-11 m2/kgRiedenie:- vodou- 1. vrstva náteru: do 20% vody- 2.vrstva náteru: do 10% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť pevným, suchý, odmastený a zbavený nečistôt.Nové omietky:Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 20-30 dní.Odstráňte prípadné nečistoty alebo mastnotu.Podklad pred nanášaním farby napenetrujte prípravkom Penakryl v jednej vrstve.Staré omietky:odklad zbavte nečistôt, mastnoty a prachu.Staré, nesúdržné nátery odstráňte. Podklad pred nanášaním farby napenetrujte prípravkom Penakryl v jednej vrstve.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru (cca 12 hodín) nanášajte interiérovú farbu.Farbu pred použitím premiešajte.Narieďte podľa potreby vodou a aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečnáPrvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Obsahuje: 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťKategória : A/a Náterové látky interiérové matné (lesk 25@60°) VRHraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lMaximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 30 g/lObsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,001 kg/kg výrobkuObsah celkového organického uhlíka TOC: 0,001 kg/kg výrobkuHustota prípravku: min.1,3 – 1,6 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min.60 %.
PRIMALEX EXTRA MATT - Snehobiela extra matná interiérová farba biela 7,5 kg
34,33 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Vysoko kvalitná snehobiela, hlboko matná interiérová farba, ktorá vytvára paropriepustný a umývateľný povrch zaručujúci jednoduchú údržbu a dokonalý vzhľad.Je ideálna pre veľké plochy a stropy.Náter v sebe kombinuje vysokú funkčnosť a vysoko estetickú povrchovú úpravu.Zároveň je špecifická technológiou ANTI-REFLEX a vysokou krycou schopnosťou, ktoré opticky potláčajú odlesky a tým zakrývajú aj mierne nedokonalosti podkladu.Je určená pre aplikáciu na steny a stropy z minerálnych omietok, sadrových omietok, betónových povrchov, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek, tapiet a sklovláknitých tapiet.Je skvelou voľbou nie len pri renovačných náteroch , ale aj ako prvý náter v novostavbách.Najviac sa ukáže v priestoroch, ktoré sú otvorené, väčšie a s dostatkom svetla.Výdatnosť:- 7-8 m2/kgRiedenie:- 1. vrstva: 5-10% vodou (t.j. 0,05-0,1 L pitnej vody na 1 L farby)- 2. vrstva: neriedenáPríprava podkladuPovrchy, ktoré budete natierať musia byť pevné, čisté, suché, zbavené nečistôt, voskov, mastnoty alebo iného znečistenia.Nové vápenno-cementové a cementové omietky:Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne.Na podklad aplikujte penetračný náter Primalex univerzálna penetrácia alebo Primalex Primer.Prípadné opravy trhlín alebo poškodení musia byť dostatočne vyzreté a suché.Sadrové omietky:Tento typ omietok jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite Primalex Primerom popr. Primalex univerzálnou penetráciou.Sadrokartónové dosky:Správne pripravené a v spojoch prebrúsené napenetrujte 2x (najskôr vo vytmelených spojov, následne minimálne po 2 hodinách celoplošne) na zjednotenie nasiakavosti podkladu Primalex univerzálnou penetráciou alebo Primalex Primer.Betón a pórobetón:Povrchy s nečistotami alebo zrnitou vrstvou uvoľňujúcou prach očistite mechanicky alebo umytím vodou.Po mokrom čistení nechajte povrch dostatočne preschnúť pred ďalším ošetrením.Základný náter potom preveďte pomocou Primalex Primer popr. Primalex univerzálnou penetráciou.Súdržné staršie nátery:Pôvodné alebo kriedujúce nátery zbavte prachu a mechanických nečistôt.Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom.Drobné defekty vyspravte napr. Primalex práškovým tmelom alebo Primalex vnútornou stierkou.Väčšie trhliny odporúčame vyplniť vhodným tmelom.Opravované povrchy s rozdielnou savosťou a menej pevné povrchy napenetrujte pomocou Primalex hĺbkovej penetrácie.Nesúdržné staršie nátery:Nepriľnavé staré nátery alebo ich časti odstráňte.Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť.Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou napenetrujte s Primalex hĺbkovou penetráciou.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Následne rieďte podľa uvedeného pomeru.Po príprave aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 1-2 vrstvách.Primalex Extra Matt odporúčame občasne premiešajte aj počas aplikácie.SchnutieNáter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách a následne je možné aplikovať druhú vrstvu.Odolnosť čerstvo natretých plôch proti bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnuté najneskôr za 24 hodín.Deklarovaná odolnosť voči mokrému oderu je dosiahnutá po 3-4 týždňoch.ČisteniePracovné náradie a pomôcky umyte ihneď po skončení prác vodou.

V našej širokej ponuke bielej umývateľnej interiérovej farby nájdete vybrané produkty, ktoré sú ideálne pre každý interiér. Biela farba je symbolom čistoty a svetla, a preto je veľmi obľúbená vo všetkých typoch miestností. Naša biela umývateľná farba je vyrobená z kvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú dlhotrvajúci a odolný povrch. Okrem toho je ľahko čistiteľná a odolná voči poškodeniu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre každého, kto hľadá trvanlivú farbu pre svoj domov. Nech už chcete osviežiť svoju obývačku, spálňu alebo kuchyňu, naše biele umývateľné farby vám pomôžu vytvoriť priestor plný svetla a elegance. Vyskúšajte naše produkty a nechajte sa očariť krásou bielej farby vo vašom interiéri.

Image
Produkty

Populárne produkty

Rámik na fotky srdce biely, Srdce 63 x 48 cm, gm2349
24,98 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Vrták do dreva, plochý, 16,0 mm, Drel
1,29 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Konferenčný stolík Lofter LO12
99,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Záhradnícky Substrát Mr Garden 70l
5,59 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Nočná skrinka P 69 Livorno dub wotan/biely
145,00 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Kinekus Kľuč imbus CrVa 12 mm #
4,39 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
KNIPEX Kovadlina náhradná pre 94 55 200 945920002
3,93 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
MAKRO - Držiak na toaletný papier GO chrom
9,20 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Autoadaptér USB BLOW G21A
2,67 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
ALADAR L rozkladacia sedačka Soft 17
967,64 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Stropné svetlo JULIE Candellux 3
40,50 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Dekoria Prehoz s pozdĺžným prešívaním, med, Linen, 159-14
206,90 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
LUKA nástenná vaňová batéria, chróm LK10
74,03 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Laguna Flokul ultra 0,5 l 8595039301591
4,15 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Metrážny koberec ROBSON 9628 400 cm
43,96 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Product Images
Zľava 15%
Moderný písací stôl JIRÍ90P, biely / červený lesk
121,80 €
Uvedená cena je platná k 12.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile