Protipožiarne nátery na drevo

Image
Bochemit Antiflash - koncentrovaný protipožiarny náter bezfarebný 5 kg
62,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na zníženie reakcie na oheň. Na ošetrenie drevených prvkov stavebných konštrukcií a ďalších materiálov na báze dreva v interiéroch. Na povrch zanecháva funkčnú vrstvu, ktorá je na dotyk lepkavá. Výrobok je klasifikovaný do triedy reakcie na oheň B-s1, d0.UPOZORNENIE: Bezfarebná varianta produktu môže zafarbiť drevo ľahko do žlta. Spotreba: - cca 4 m2/kgMechanizmus účinku protipožiarnej ochranyBochemit Antiflash zaisťuje zníženie horľavosti dreva znížením rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Ak sa drevo ošetrené Bochemitom Antiflash v predpísanom príjmu vystaví pôsobeniu plameňa, účinné látky sa zahrievaním začnú rozkladať na nehorľavé plynné látky, ktoré sa z povrchu ošetreného dreva uvoľňujú do okolia a zriedia kyslík nevyhnutý pre horenie drevnej hmoty natoľko, že nepostačuje pre ďalšie šírenie plameňa. Zahrievaním ošetreného dreva zároveň vzniká na povrchu spenená izolačná vrstva, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu plameňa s povrchom dreva, tým prednostne absorbuje teplo plameňa a bráni jeho prístupu k povrchu dreva. To má za následok spomalenie horenia a urýchlenie tvorby zuhoľnatenej povrchovej vrstvy dreva. Táto vrstva má významný tepelnoizolačný efekt a tiež bráni ďalšiemu šíreniu plameňa. Ochrana dreva náteroom Pred použitím premiešajte. Náter sa vykonáva pri teplotách +5°C - +30°C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Nasledujúci náter sa vykonáva až po zaschnutí predchádzajúceho. Náter nemožno aplikovať na zamrznuté drevo. Odporúčaná vlhkosť dreva pre aplikáciu Antiflash je do 15%. Životnosť vytvorenej ochrany v interiéri je časovo neobmedzená. Kompatibilita s inými produktmi Bochemit Antiflash nie je určený na miešanie s inými produktmi. Neodporúča sa miešať s iným produktom ani vo forme pracovných roztokov. 
Bochemit Antiflash - koncentrovaný protipožiarny náter 5 kg hnedý
65,26 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na zníženie reakcie na oheň. Na ošetrenie drevených prvkov stavebných konštrukcií a ďalších materiálov na báze dreva v interiéroch. Na povrch zanecháva funkčnú vrstvu, ktorá je na dotyk lepkavá. Výrobok je klasifikovaný do triedy reakcie na oheň B-s1, d0.UPOZORNENIE: Bezfarebná varianta produktu môže zafarbiť drevo ľahko do žlta. Spotreba: - cca 4 m2/kgMechanizmus účinku protipožiarnej ochranyBochemit Antiflash zaisťuje zníženie horľavosti dreva znížením rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Ak sa drevo ošetrené Bochemitom Antiflash v predpísanom príjmu vystaví pôsobeniu plameňa, účinné látky sa zahrievaním začnú rozkladať na nehorľavé plynné látky, ktoré sa z povrchu ošetreného dreva uvoľňujú do okolia a zriedia kyslík nevyhnutý pre horenie drevnej hmoty natoľko, že nepostačuje pre ďalšie šírenie plameňa. Zahrievaním ošetreného dreva zároveň vzniká na povrchu spenená izolačná vrstva, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu plameňa s povrchom dreva, tým prednostne absorbuje teplo plameňa a bráni jeho prístupu k povrchu dreva. To má za následok spomalenie horenia a urýchlenie tvorby zuhoľnatenej povrchovej vrstvy dreva. Táto vrstva má významný tepelnoizolačný efekt a tiež bráni ďalšiemu šíreniu plameňa. Ochrana dreva náteroom Pred použitím premiešajte. Náter sa vykonáva pri teplotách +5°C - +30°C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Nasledujúci náter sa vykonáva až po zaschnutí predchádzajúceho. Náter nemožno aplikovať na zamrznuté drevo. Odporúčaná vlhkosť dreva pre aplikáciu Antiflash je do 15%. Životnosť vytvorenej ochrany v interiéri je časovo neobmedzená. Kompatibilita s inými produktmi Bochemit Antiflash nie je určený na miešanie s inými produktmi. Neodporúča sa miešať s iným produktom ani vo forme pracovných roztokov. 
AMONN AMOTHERM WOOD WSB - Protipožiarny náter na drevo bezfarebný 5 kg
169,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
AMONN AMOTHERM WOOD WSB je jednozložkový ohňu odolný náter na drevené konštrukčné prvky v interiéri. Náter je schopný vytvárať penu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, keď je povrch vystavený ohňu. Neoddeliteľnou súčasťou protipožiarnej ochrany je vrchný lak AMOTHERM WOOD TOP WSB.Povrch si zachováva prirodzený vzhľad.Vrchný ochranný lak je na rozpúšťadlovej báze.Použitie laku je nevyhnutné na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia vlhkosti do protipožiarneho náteru.Výdatnosť (podľa požiadavky zákazníka je určené množstvo aplikovaného náteru spomaľujúce horenie - či je požiadavka zákazníka reakcia na oheň alebo požiarna odolnosť):- reakcia na oheň: 360 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku- odolnosť voči ohňu: od 360-670 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného lakuRiedenie Amonn AMOTHERM WOOD WSB:- protipožiarny náter: pripravený na použitie (v prípade potreby maximálne s 5% vody)- ochranný lak: pripravený na použitieOchranný systém spĺňa požiadavky:Reakcia na oheň:Protipožiarny náter Amotherm Wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 - časť 1.Vrchný lak má samozhášací účinok na základe testov podľa európskej normy EN13501 - časť 1.Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných prvkov vystavených tepelnému poškodeniu jednám horiacim prvkom. Odolnosť voči ohňu:Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7.Príprava podkladuNáter sa aplikuje na surové drevo.Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt.Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%.Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja opieskovaním alebo hlbokým prebrúsením.V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke.Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu.Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.Aplikácia Oba nátery premiešajte pred použitím.Protipožiarny náter v prípade potreby je možné zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania.Teplota vody nesmie byť nižšia ako 15°C.Vrchný lak je pripravený priamo na použitie - neriedi sa.Protipožiarny náter, aj vrchný náter je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom.Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm Wood WSB je priemerná spotreba približne 180-200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil. samočistiaca tryska (0,30 - 0,40 mm), 3,8 prívodná hadica).Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín.Odporúčaná aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie.Čistenie náradiaProstriedky znečistené pri aplikácií náteru umyte po použití vodou.Pomôcky po aplikácií vrchného laku očistite syntetickým riedidlom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človekaVýrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.Prvky označovania- Žiadne.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení

Na našej stránke nájdete široký výber protipožiarnych náterov na drevo, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre ochranu drevených povrchov pred ohňom. Naše produkty sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči teplu a ohňu a zároveň poskytujú estetický vzhľad. Použitie týchto náterov je nevyhnutné v oblastiach so zvýšeným rizikom požiarov, ako sú napríklad obchodné budovy, byty či verejné priestory. V našej ponuke nájdete rôzne typy náterov s rôznymi stupňami ochrany a farebnými možnosťami, ktoré sa ľahko aplikujú a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu. Investujte do bezpečnosti a ochrany svojho domova alebo podniku s našimi kvalitnými protipožiarnymi nátermi na drevo.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile