Tmely na kov

Image
DENBIT AQUA STOP - Strešný bitúmenový tmel cierna 3 kg
25,18 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Plastická bitúmenová hmota vo forme pasty s použitím na mokré podklady za dažďa aj pod hladinou vody. Je výnimočne elastoplastický a zvládne nivelovať značné pohyby v podklade. Odoláva vonkajším vplyvom, slabým kyselinám, zásadám, vytláča vodu. Vhodný na opravu poškodených miest a vyplňovanie úbytkov strešných krytín, nátery podzemných častí stavieb i lokálne utesnenia hydroizolácie. Spotreba:- cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze napr. šindle. Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, bez nečistôt, ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou. Očistite miesto určené k oprave od piesku, lístia a iného znečistenia. savý podklad pre zvýšenie priľnavosti ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne pristúpte ku doplneniu chýbajúcej hydroizolácie. Aplikácia Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta pred nanesením hmoty v hrúbke 2-5 mm pomocou stierky. Je vhodné nanášať dve tenšie vrstvy o hrúbke 2-3 mm, ako jednu hrubú a používajte kovové hladidlo, aby bola dodržaná rovnomerná hrúbka. Vďaka tomu sú eliminované prípadné nepresnosti či pracovné nedostatky. Pri použití výrobku pri vyšších teplotách nanášajte tenšie vrstvy. Umožňuje to rovnomerné odparovanie riedidla po celej hrúbke vrstvy. Pri vlhkom podklade hmotu silno vtierajte, aby došlo k aktivovaniu chemických zlúčenín zvyšujúcich priľnavosť k vlhkému podkladu. Čistenie Náradie po použití ihneď umyte technickým benzínom. 
HB BODY FILLER 260 - Dvojzložkový polyesterový striekací tmel béžová 15 L
303,52 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Dvojzložkový plniaci tmel určený k tmeleniu miest, ktoré sú ťažko dostupné a k tmeleniu veľkých plôch do roviny. Je ľahko brúsiteľný a po obrúsení dáva hladký a neporézny povrch.Je určený k aplikácií pomocou striekacej pištole. Príprava podkladu Povrch musí byť pred tmelením očistený, obrúsený s odstránenou koróziou. Väčšie nerovnosti zatmeľte pomocou Body Soft alebo Body ALU. Obrúsenie vykonajte brúsnym papierom zrnitosti P80. Povrch je potrebné odmastiť prípravkom Antisil 770. AplikáciaPripravte si potrebné množstvo tmelu a tužidla v stanovenom pomere 5% a dobre premiešajte. Následne pridajte riedidlo BODY POLY do 5-10% podľa veľkosti trysky. hrúbka jednej vrstvy naneseného tmelu môže presiahnuť aj 3 mm  - najskôr prestriekajte miesta s hrubo tmelenými miestami. Nerovnosti sa nesnažte vyplniť pri striekaní - zarovnajú sa ľahko pri brúsení. Následne sa doporučuje brúsenie vibračnou brúskou za sucha papierom P120. Po brúsení pod vodou je nutné následne sušenie 15 minút pri teplote 60°C - je možné aj sušenie na slnku počas 24 hodín. Pred aplikáciou vrchných náterov je nutné najskôr na vrstvu tmelu aplikovať základný plnič napr. 3:1, 4:1 alebo 5:1.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLPVýstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia. Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 940 - Tesniaca hmota na predné okno čierna 300 ml
8,39 €
Uvedená cena je platná k 19.04.2024
Špeciálne lepidlo určené k izolácií predných skiel, reflektorov, pevných sklenených dielov a spojov karosérie. Lepidlo si udržuje svoju elasticitu a je odolné voči náhlym teplotným zmenám. Nie je určené k lepeniu skiel automobilov.Môže sa použiť aj pre utesnenie špár medzi materiálmi kov-betón a betón-betón.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuVhodnými pomôckami vyčistite priestor medzi gumovým tesniacim profilom skla a karosérie.Vlhkosť vysušte.V prípade korózie ju odstráňte oškrabaním alebo obrúsením a miesto ošetrite základným náterom. AplikáciaNožom odrežte špičku tuby tesne za závitom.Tubu vložte do vytláčacej pištole a vytlačte potrebné množstvo tesniacej hmoty.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

V našej širokej ponuke tmelov na kov nájdete všetko, čo potrebujete pre spoľahlivé a trvanlivé spoje kovových materiálov. Tmely na kov, ktoré ponúkame, sú vysoko kvalitné a odolné voči korózii, vlhkosti a ďalším nepriaznivým vplyvom. Bez ohľadu na to, či potrebujete tmel na drobné domáce opravy alebo profesionálny tmel na priemyselné aplikácie, u nás nájdete to, čo hľadáte. Naša ponuka zahŕňa rôzne typy tmelov na kov vrátane epoxidových, akrylových, žiaruvzdušných a mnohých ďalších. Každý typ tmelu je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne vlastnosti pre konkrétne použitie. Naše produkty sú ľahko aplikovateľné a poskytujú spoľahlivé spoje s vysokou pevnosťou a odolnosťou. Okrem samotných tmelov na kov ponúkame aj príslušenstvo ako sú aplikátory, zosilňovače adhézie a ďalšie produkty, ktoré vám pomôžu dosiahnuť perfektné výsledky pri práci s kovovými materiálmi. S našimi tmelmi na kov dosiahnete spoje, ktoré držia aj v náročných podmienkach a zabezpečia dlhú životnosť vašich konštrukcií a výrobkov. Vyberte si z našej širokej ponuky a užite si profesionálne výsledky bez kompromisov.

Image
Produkty

Populárne produkty

Multitex Detské prestieradlo Bamboo modrá, 60 x 120 cm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Skrinka do kuchyne Favorit 8d Sonoma/White
104,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Sklenený panel 60/60 Mono Herbs
32,90 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bavlnený uterák hrubší, starostrieborná, 50x100cm
8,17 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
4Home Baránková deka Into the woods, 150 x 200 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
EXTOL CRAFT Pištoľ ofukovacia
5,29 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Remmers Allzweck-Lasur Kiefer,0,75L
11,20 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Miska Flowl Atelier biela ø 11 cm - Gaya (452188)
2,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Barový stôl THOR Dekorhome Mangovník
429,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
CB - SQUARE B9901 - Stojan na uteráky dvojitý
427,08 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bama Regál na pračku PIANO 3
69,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Hrnček Srdce 600 ml,
8,49 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Skriňa Platinum Pole 180 biely mramor/biely
639,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile