Tmely na steny a murivo

Image
Tmel Šlahaný Profi - Kittfort 250 ml
4,11 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Špeciálny super ľahký tmel na opravy trhlín, odpadnutých rohov v interiéri a exteriéri. Vhodnými podkladmi sú omietky, sadrokartón, murivo, drevo. Môžme ho pretierať, nesteká, nesťahuje sa. Veľmi dobre sa uhladzuje a je brúsiteľný. Odoláva pôsobeniu vody, mrazu, má veľmi dobrú priľnavosť k podkladu. Aplikácia od 1mm do 2cm v jednej vrstve. Odtieň : bielyAplikácia: špachtla, stierka, príp. rukouPovrchodné zaschnutie : 45 min. brúsiteľný po 120 minPovrchová úprava: pretierateľný po 24h bežnými náterovými hmotamiRiedidlo : vodaVýdatnosť: 100g/02m2 - 0,3m2 v jednej vrstve
DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel cierna 310 ml
4,04 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod.Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vytvára trvalo pevný, plasto-elastický spoj.Tmel nie je vhodný na použitie na miesta zaťažené vlhkom a vodou, na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nepoužívajte v uzavretých konštrukciách.Použitie:+ v interiéri: oprava trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne+ tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom+ tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom+ podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prestupovPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaVeľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.Pri rýchlom pretretí maliarskymi nátermi môže dôjsť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy.Preto je potrebné dbať na dôkladne zaschnutie tmelu.Čistenie náradiaPrípadné použité pracovné náradie alebo nezaschnutý tmel očistite pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: - Výstražné upozornenia: - Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H–izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel šedá 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel cierna 310 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel biela 600 ml
6,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
DEN BRAVEN - Stavbársky butylénový tmel šedá 600 ml
6,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni,betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanieklampiarskych lemov okolo komínov, atík a pod. Na tmelové škárys malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickémunamáhaniu.Charakteristika:-  Bez rozpúšťadiel-         Odolný poveternostným vplyvom-         Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami-         Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálomv kombinácii savý – nesavý (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC,a pod.)Technické údaje:Základ / Materiál: polybuttylénTepelná odolnosť: –20 / +75°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: +5 / +40°CDilatačná schopnosť: ± 6,0%Doba vytvorenia povrchovej vrstvy: ≈ 48 hod.
PREMIUM GLET - Jemný finálny tmel 8 kg
18,05 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Premium glet je disperzná hmota na jemné vyrovnávanie povrchov stien a stropov a vyplnenie menších priehlbín a trhlín. Používa sa na stavebné podklady ako sú jemné minerálne omietky, vláknocementové, sadrokartónové a drevotrieskové dosky, betón (starý najmenej 1 mesiac), neomietnuté steny z pórobetónu.Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, nezmrznutý, bez voľných čiastočiek, zvyškov olejov a mastnoty. Odporúčame všetky podklady vopred natrieť náterom Simpra univerzálna fasádna impregnácia rozriedeným vodou v pomere 1: 1, Premium glet možno naniesť 6 hodín po naimpregnovaní podkladu pri normálnej teplote (20 ° C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (65%). Premium glet sa aplikuje v dvoch vrstvách ručne či strojovo. Interval medzi nátermi je približne 12 hodín pri normálnej teplote (20 ° C) a relatívnej vlhkosti vzduchu (65%). Druhá vrstva vyrovnávacej hmoty sa aplikuje až na úplne suchú prvú vrstvu. Hrúbka jednotlivej vrstvy musí byť 1-2 mm, hrúbka dvojvrstvového nánosu potom približne 3 mm.Interval medzi nátermi je približne 12 hodín pri normálnej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.Spotreba: 1,5 kg/m² na dve vrsty.RUČNÁ APLIKÁCIA: Pred aplikáciou je potrebné hmotu v pôvodnom obale dobre premiešať. Vyrovnávaciu hmotu je na podklad nutné nanášať nerezovým oceľovým hladítkom, zvyšok materiálu sa odstráni taktiež oceľovým hladítkom, povrch potom ihneď jemne zahladiť. Akonáhle je prvá vrstva úplne suchá, treba naniesť druhú vrstvu vyrovnávacej hmoty, zahladiť ju a po zaschnutí obrúsiť jemným brúsnym papierom (strojové alebo ručné brúsenie, odporúčame brúsny papier č. 220) a zbaviť prachu.STROJOVÁ APLIKÁCIA: Vyrovnávaciu hmotu aplikovať strojom, dobre ju po povrchu rozotrieť a ihneď ju jemne zahladiť pomocou kovového hladítka. Aplikujú sa dve vrstvy. Pred strojovým nanášaním je možné vyrovnávaciu hmotu podľa potreby zriediť 3% vody a dobre ju premiešať.
PRESTO FILLER - Vodou riediteľný tmel na steny 0,4 L
7,97 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Vodou riediteľný tmel určený na úplne alebo čiastočné vyrovnanie poškodených povrchov.Má plniacu schopnosť až do 4 mm bez vzniku trhlín.Špecifický je minimálnym zmrštením a dobrou priľnavosťou.Okrem vyrovnania povrchu je vhodný na plnenie otvorov, švov a upevnenie tesniacich pásikov.Vhodný je na sadrokartónové dosky, drevovláknité dosky, betón a omietnuté povrchy.Farba tmelu je blízka k bielej.Príprava podkladuNenatierané povrchy: Očistite povrchy odstránením mastnoty a nečistôt.Prach a uvoľnený materiál odstráňte čistením kefou.Predtým natierané povrchy:Predtým natreté povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu.Pred ďalším spracovaním nechajte povrch vyschnúť.Odstráňte toľko farby, koľko je možné, pomocou škrabky a brúsením povrch zmatnite.Odstráňte brúsny prach.AplikáciaPresto Filler použite na renováciu aplikovaním hladidlom.Suchý povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach.V prípade potreby naneste ďalší náter.Utesnenie škár/prasklín:Tmel naneste na spoj s hladidlom.Tesniacu lištu ihneď zatlačte do mokrého tmelu hladidlom.Tmel rozotrite na tesniacu pásku.Vysušený povrch prebrúste a odstráňte brúsny prach.
BOSTIK PERFECT SEAL AKRYL - Akrylátový tmel mokré na mokré biela 0,3 L
5,70 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Akrylátový tesniaci tmel na rýchlu opravu škár a vyplnenie medzier, ktorý je pretierateľný ihneď po aplikácií metódou mokré na mokré.Vďaka vysokej úrovni belosti je dobrým základom pre akúkoľvek farbu.Pracuje spoločne s podkladom, je chemicky neutrálny, nekorozívny voči kovom a zachováva si elasticitu.Vhodný je na rýchle vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách či stropoch alebo na tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhľady, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garniže, kazety a rozety.Vhodnými podkladmi pre aplikáciu sú:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/1m škáry s prierezom 10mm x 100mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získate počet mililitrov/1m)Aplikačné náradie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľňujúcich sa kúskov tmelov, lepidiel, silikónov, odlupujúcich sa náterov a iných nežiadúcich nečistôt.Porézne podklady nemusia byť úplne suché.Veľmi porézne a savé povrchy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec, by mali byť opatrené základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte vyššie uvedený podklad.V prípade pochybností vykonajte skúšku priľnavosti.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, tak ju po stranách zaistite maskovacou páskou.Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja.Spoje tvarujte špachtľou.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 2 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.
BOSTIK PERFECT SEAL AKRYL - Rýchly výplňový akrylový tmel biela 0,28 L
4,86 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Modifikovaný, rýchlo brúsiteľný a ľahký akrylový tmel na vyplnenie škrabancov, dutín a štrbín.Je unikátnou kombináciou akrylu a tmelu, je ultraľahký a po zaschnutí dokonale biely.Je ideálny na dokončovacie práce: maľovanie, tmelenie, opravy a urgentné opravy.Má konzistenciu jemnej pasty, nesteká zo špachtle a zvislých plôch.S pomocou tmelu je možné jednorazovo vyplniť aj hlboké dutiny bez rizika prasknutia.Dokonale maľovateľný bez rizika popraskania a prefarbenia je už po 20 minútach od aplikácie.Vhodný je na vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch, tesnenie statických spojov, sadrokartónových spojov alebo na maskovanie hláv skrutiek v sadrokartónových systémoch.Vhodnými podkladmi pre aplikáciu sú:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované a lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet ml/1 m)Spôsoby aplikácie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, lepidiel, odlupujúcich sa starých náterov a iných nečistôt.Porézne podklady nemusia byť úplne suché.Veľmi porézne a savé povrchy, ako je sadra, pórobetón, pieskovec je vhodné ošetriť základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte podklad.V prípade pochybností vykonajte skúšku priľnavosti.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu okolia vyplňovanej medzery zaistite ju po stranách maskovacou páskou.Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja.Spoje tvarujte špachtľou.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 5 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky umyte mydlom a vodou.Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.
BOSTIK SEAL AKRYL PREMIUM - Akrylátový tesniaci tmel biela 0,28 L
3,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Akrylátový tesniaci tmel na konštrukčné a dekoratívne škáry okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, líšt, štukov, stien a stropov.Jedná sa o plastický a pružný tmel s vysokou úrovňou belosti.Je vysoko plasticko-elastický, nikdy netvrdne a zostáva extrémne odolný voči praskaniu.Má vynikajúcu priľnavosť a po zaschnutí je maľovateľný.K podkladu je neutrálny (chemicky neutrálny) a nekorozívny.Vhodný je na vyplnenie prasklín, rýh, škár, spojov v stenách a stropoch, tmelenie rohov a vstavaných spojov zo sadrokartónu, ukončovacej lišty, podhľady, parapety, vstavané skrine, schodiskové konštrukcie, okenné a dverné rámy, sokle, garniže, kazety alebo rozety.Tmel je možné aplikovať na:- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, kovy- betón, omietky, nátery, sadra, sadrokartónové dosky- stavebná keramika, kameň, PVC, smaltované, glazované alebo lakované povrchyVýdatnosť:- 100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm2 (vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získate počet ml/1 m)Spôsoby aplikácie:- ručná alebo pneumatická pištoľPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, nečistôt, špiny, mastnoty, oleja, hrdze, mazív, uvoľnených starých tmelov, lepidiel, olupujúcich sa starých náterov a iného nežiadúceho znečistenia.Veľmi porézne a savé povrchy ako je sadra, pórobetón alebo pieskovec je potrebné ošetriť základným náterom.Za týmto účelom zrieďte akryl vodou v pomere 1:2 a napenetrujte podklad.Ak máte pochybnosti, tak vykonajte skúšku kompatibility.Veľkosť spojaHĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke.Pre šírku škáry do 10 mm by tento pomer mal byť 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm).Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka (mm) = (šírka [mm] / 3) + 6 mm.AplikáciaOdstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasaďte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45°na šírku spoja.Aby ste zabránili znečisteniu, tak okolie vyplňovanej medzery oblepte maskovacou páskou.Maskovaciu pásku odstráňte ihneď po vyplnení medzery.Spoje tvarujte pomocou špachtle.Následne namočte prst a vyhlaďte škárovaciu hmotu do 7 minút od nanesenia akrylu.Po úplnom vytvrdnutí chráňte tmel pred trvalým pôsobením vody.ČistenieNáradie ihneď po použití očistite vodou.Ruky si umyte mydlom a vodou.Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

V našej ponuke nájdete široký výber tmelov na steny a murivo, ktoré vám pomôžu dosiahnuť dokonalý a trvanlivý výsledok pri dokončovaní vašich stavebných alebo rekonštrukčných prác. Tmele sú vyrobené z kvalitných materiálov a sú vhodné na rôzne typy povrchov vrátane omietok, betónu, tehál alebo sadrokartónu. Ponúkame tmely z rôznych kategórií od jednoduchých nástrekových tmelov až po flexibilné tmely určené na vyplňovanie trhlín a puklín. S našimi tmelmi dosiahnete hladký a rovnomerný povrch, ktorý bude odolný voči vonkajším vplyvom. Vyberte si ten správny tmel pre vašu konkrétnu potrebu a užite si dlhotrvajúci efekt profesionálne dokončených stavebných prác.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Uterák Bamboo Premium sivá, 50 x 100 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Luster Shine White 3876 45cm IP44 K1L
44,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Matrac Baharin 80/200 AA H2
199,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
PRIMALEX METAL 3v1 - Farba na strechy metal - grafitová 2,5 L
56,87 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KNORR - Dekoračná lepiaca páska glitter - modrá 3 ks
4,02 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 28%
Plagát mušle na piesočnatej pláži
18,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Sleva 11%
Plagát s paspartou farebný New York
23,76 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
SVJETLOST HARDLUX Direct 3in1 Sivá RAL 7040,0.75L
15,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
FO - CRYSTAL - HR kľučka/kľučka Chróm lesklý
87,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
CB - PLUS W4975 - SET - Dávkovač mydla a držiak na uterák
173,52 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Povlečení z mikrovlákna Harmony 009 160x200 cm
16,43 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
DOMO DO42602S digitálná sušička ovocia
47,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile